Materiál programu rokovania

Názov: Program elektronizácie knižníc v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-5237/2002
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK 6/2002-1/38
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: bod C.2 uznesenia vlády SR č. 310 z 11. 4. 2001
Rokovanie: 229/2002, 17.07.2002, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 801/2002

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)