Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2008 - 2010
Číslo materiálu: UV-19679/2007
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 1982/2007 - 1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Uznesenie vlády č. 576 zo 4. júla 2007, implementácia čl. 14 smernice Európskeho parlamentu a Európskej rady č. 2006/32/ES
Rokovanie: 65/2007, 24.10.2007, 22. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 922/2007

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)