Materiál programu rokovania

Názov: Efektívnosť poskytnutých investičných stimulov vo väzbe na regionálny a ekonomický rozvoj SR za obdobie od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2006 a od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2007
Číslo materiálu: UV-14631/2008
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 1253/2008-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: PPV na rok 2008
Rokovanie: 109/2008, 10.09.2008, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 608/2008

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)