Materiál programu rokovania

Názov: Návrh financovania projektov diaľnic formou PPP
Číslo materiálu: UV-10332/2005
Rezort: MDPT SR
Rezortné číslo: 141/M-2005
Predkladateľ: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet: Na základe Plánu práce vlády na rok 2005
Rokovanie: 137/2005, 29.06.2005, 23. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 515/2005

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)